logo


Tankefeltterapi – TFT

TFT er en relativt ny behandlingsform, utviklet i USA av psykologen Roger Callahan på 1980-tallet. Behandlingsmetoden bygger på en teori om at mennesker omgis av et usynlig energifelt, kalt tankefeltet, og at det er mulig å påvirke dette feltet. TFT kombinerer metoder kjent fra vestens psykologi (kognitiv terapi) og østens teorier om kroppens energibaner (meridianer). I følge Callahan, inneholder tankefeltet informasjon som skaper følelsesmessige problemer, eksempler på dette er depresjon, sorg, angst, eller fobier. I TFT antas det at oppstår en form for bølger når vi tenker og at disse bølgene er bærere av denne informasjonen: årsaken til negative følelser ligger ikke lagret i den fysiske hjernen, men i det antatte tankefeltet.

Hvordan virker TFT?

For å behandle psykiske plager, som angst, uro, sorg og traumer, må man behandle de ”negative forbindelsene” som oppstår i tankefeltet etter en vond opplevelse. Dette gjøres ved at man fokuserer på følelsen som trigges mens man samtidig benytter lett fingerbanking på bestemte punkter. Det sies at visse meridianpunkter kan ha direkte sammenheng med forskjellige typer følelser. Siden stimuleringen som skjer på grunn av bankingen  innvirker på den indre elektromagnetiske energien, har den direkte innvirkning på tankefeltet. Fingerbankingen regulerer og harmoniserer det urolige tankefeltet noe som kan føre til at de irrasjonelle følelsene slipper tak. Opplevelsen av situasjonen eller traume kan etter behandling være preget av ro og lindring av psykiske symptomer. Virkningen kan og være varig.

Er det trygt? 

Metoden er smertefri og uten bivirkninger men det må sies at, som med andre psykoterapier, er det likevel rimelig å anta at man kan oppleve en midlertidig økning i følelsesmessig intensitet ved bearbeiding av traumer, sorg og angst under behandlingen.