logo


Om Levo-helse

ElisabethLEVO helse AS drives av meg, Elisabeth Husebø, og jeg har tidligere jobbet mest med Tankefeltterapi – TFT, Nevrolingvistisk programmering – NLP, Bach Blomstermedisin og  Reconnective healing. I den senere tid har fokuset blitt flyttet mer mot Emotional Freedom Technique – EFT og Inner RePatterning som jeg har god erfaring med.

Mennesker har alltid fasinert meg, hva er det som motiverer den enkelte og hva hindrer oss i å nå våre mål? Alle mennesker opplever perioder i livet som kan være vanskelig. Min oppfatning er at vi er her for å lære noe, selv om man ikke alltid klarer å se det så klart der og da. Vi preges ofte av irrasjonelle følelser som kan ta overhånd i bestemte situasjoner og det kan være vanskelig å skjønne hvorfor dette skjer. Man ser ikke alltid en forbindelse og selv om man vet er det ikke alltid like lett å gjøre noe med det. Jeg opplever at det går an å kvitte seg med en del av disse forstyrrende følelsene – slik at man kan komme hjem og på plass i seg selv. At man kan få skinne det lyset man har i stedet for å hjemme seg bort og unngå spennende utfordringer i livet.
Det som driver meg og som motiverer meg er å se andre gå fremover i livet lettere og mer sentrert i sitt følelsesliv.

Konsultasjon – bli hørt og forstått

I mine terapitimer legger jeg stor vekt på trygghet og det å bli forstått. Uten disse rammene er det vanskelig å være sårbar og ærlig. Mitt mål er at vi i sammen skal forstå hvor problemet kommer fra og jobbe ut fra dette på en trygg måte. Du har selv svarene – man må ofte bare bli stilt de rette spørsmålene. Min bakgrunn gjør at jeg har et knippe av gode verktøy å benytte. Sammen skaper vi endring!