logo


Nevro Lingvisitisk Programmering – NLP

NLP er læren om hvordan vi mennesker gjør mening ut av tilværelsen (Gillian R. Godtfredsen)

Metoden ble utvikler i USA på 70 tallet av Richard Bandler og John Grinder og bygger på ideen om at vi ved å studere dyktige mennesker kan lære hva de gjør – og overføre deres ekspertise til oss selv.

Et av hovedprinsippene i NLP er at vi til enhver tid kommuniserer, og at en stor del av vår kommunikasjon består av annet enn ord. Hva er det vi kommuniserer da? Er det slik at det vi ønsker å formidle er det samme som det lytteren forstår? Hvis ikke, hvordan registrerer vi dette og tilpasser det?

Det er en veldig praktisk orientert psykologi, som inneholder en rekke enkle og forbløffende teknikker til å arbeide med målsetning, kommunikasjon og personlig utvikling.  NLP bygger på viten om vår indre kommunikasjon, dvs. den måten vi skaper våre tanker og hvilken betydning det har for våre følelser og handlinger. Man lærer å forstå både seg selv og andre samt hvordan man kan endre sine fastlåste tankemønstre, overbevisninger om hva vi er i stand til gjøre og hva vi er verdt. Vi er selv ansvarlige for det som skjer i våre liv og ved å forandre oss selv, forandrer vi også de faktiske hendelsene.

 

NLP kan bidrar til bla. å:

– Mestre følelser og mestre sinn

– Skape motivasjon

– Forandre uønsket atferd

– Oppdage ditt sanne potensiale

 

Jeg lærte selv NLP av Gillian R. Godtfredsen i 2002. Jeg har ikke rene NLP konsultasjoner men benytter til stadighet teknikker og øvelser fra metoden, da ofte i kombinasjon med EFT og Inner RePatterning.