logo


Inner Repatterning

Tania A. PrinceInner RePatterning er utviklet av EFT Master Tania A Prince og June K Spencer. Metoden som er inspirert av arbeidet til Eckhart Tolle og utviklet fra EFT, er en ny energibasert terapeutisk teknikk. Inner RePatterning har en skånsom tilnærming som kan lindre problemer uten å måtte gå inn i dem, eller analysere dem. I Inner RePatterning jobber vi med kroppens energisystem. Det er en enkel, men kraftfull og hjertesentrert tilnærming og baserer seg på på den siste forståelsen av vår menneskelige tilstand, og hva som skaper helse.

I motsetning til mange terapier krever ikke Inner RePatterning noen analyse av problemet. Man trenger heller ikke finne ut når problemet oppstod eller å snakke om fortiden. Faktisk kreves det ikke en gang at du forstår problemet. Teknikken er veldig trygg fordi man ikke arbeider med reaktivering av traumer eller forsterkning av symptomer.

Det å forstå et problem, løser ikke nødvendigvis problemet – du forstår bare hvorfor du har det. Forståelse er en funksjon i det bevisste sinn. Problemer må fjernes på det ubevisste nivået i sinnet, på nivået hvor programmer, minner, overbevisninger, osv. eksisterer. For å lindre et problem, må du håndtere de underliggende programmene som holder problemet aktivt i sinnet eller i kroppen.

Mange mennesker prøver å fjerne problemer ved aktivt å motstå de. De har sterke følelser rundt problemet og nekter å akseptere at de har det. Disse følelsene “mater” problemet. De forsørger det med energi. Det blir ofte sagt at “det vi gjør motstand mot vedvarer”, og dette er veldig sant. Med Inner RePatterning aksepterer vi eksistensen av problemet og gir slipp på våre følelser rundt det faktum at det eksisterer. Dette fører til at problemet naturlig lindres. Det er en unik teknikk, og er en kraftfull ny tilnærming til healing, og er basert på det aller siste innen vitenskap.

 I Inner RePatterning arbeider man med det ubevisstes evne til best å vite “hvordan” og “hvorfor”. Det er derfor mulig å  “flytte” store temaer, eller problemer, vekk fra der de skaper problemer, og i stedet gi plass til noe nytt.  

Er det trygt? 

Metoden er smertefri og uten bivirkninger men det må sies at, som med andre psykoterapier, er det likevel rimelig å anta at man kan oppleve en midlertidig økning i følelsesmessig intensitet ved bearbeiding av traumer, sorg og angst under behandlingen.

Ta gjerne kontakt for å høre flere detaljer rundt metoden eller les mer på: www.innerrepatterning.com