logo


Emotional Freedom Technique – EFT

Gary Craig and Tania A PrinceEFT ble utviklet av  Gary Craig, en tidligere TFT terapeut, og bygger på både Tankefeltterapi -TFT og Nevrolingvistisk Programmering – NLP. TFT ble utviklet av Dr. George Callahan på 1980 tallet. Etter at Gary Craig hadde benyttet tankefeltterapi over flere år, begynte han å eksperimentere med metoden for å finne ut om det var mulig å få like bra resultater uten å benytte et så komplisert system som TFT var. Etter en del eksperimentering skapte han EFT, en teknikk som er mye enklere å gjennomføre enn TFT samtidig som den virker minst like bra. EFT har nå, på verdensbasis, fått en mye større utbredelse enn TFT og er en av de mest utbredte energipsykologiske metodene som benyttes.

EFT er som TFT, en ikke invaderende (non invasive), meridianenergi-terapiform. Meridianterapier er metoder hvor man jobber med kroppens meridiansystem. Akupunktur er en meridianenergi-terapiform. Metoden har blitt beskrevet som en psykologisk form for akupressur.

Tania A Prince, avbildet med Gary Craig over, er en internasjonal anerkjent kursholder og terapeut innen noen av de mest “cutting edge” terapi formene som finnes. Hun driver en av de lengst etablerte EFT udtanningsstedene i verden og har selv blir lært opp av Gary Craig. Hun har også utviklet Inner RePatterning som er en ny og  innovativ terapiform. Jeg har tatt både min EFT- og Inner RePatterning utdanning hos Tania.

Hvordan virker EFT?

EFT bankepunkt

EFT er en veldig enkel metode hvor man fokusere på et problem mens man fingerbanker forsiktig og rytmisk på en rekke akupressurpunkter. Disse punktene befinner seg hovedsakelig i ansiktsområdet. Andre punkt som også benyttes er bl.a. nær kravebenet og under armen. Imens man banker på disse punktene blir visse ord sagt for å assistere personen i å fokusere inn på problemet. Disse ordene sies høyt – dette for å hindre hjernen i å “vandre” bort fra problemet. Siden emosjonelt stress også kan føre til smerter, sykdom og fysiske lidelser, ser vi ofte at EFT også kan gi fysisk  lindring.

I den klassiske versjonen av EFT ble 13 av kroppens 14 meridianer stimulert. Den forkortede metoden involverer 7 av kroppens meridianer men er like virkningsfull.

Er det trygt? 

Metoden er smertefri og uten bivirkninger men det må sies at, som med andre psykoterapier, er det likevel rimelig å anta at man kan oppleve en midlertidig økning i følelsesmessig intensitet ved bearbeiding av traumer, sorg og angst under behandlingen.