logo


Bach Blomstermedisin

Bach_Blomstermedisin3Den engelske legen Dr. Edward Bach (1886-1936) utviklet etter mange års observasjon av mennesker og lange vandringer i naturen 38 forskjellige blomsteressenser fremstilt fra ulike blomster, busker og trær.  Bach fant at ulike blomster og vekster har egenskaper som påvirker vår tilstand på enten et emosjonelt, mentalt eller åndelig plan. Det som hindrer oss i å følge vår indre veiledning, finne vår livsoppgave og gjøre det som er riktig i forhold til oss selv, er negative personlighetsmønstre som uttrykkes i våre negative emosjoner som

– frykt, aggresjon, arroganse og grådighet.

 

Blomsteressensene svarer til en av disse negative sinnstilstandene og bærer i seg den kvalitet og harmoniserende kraft som kan forvandle våre destruktive tanker, følelser og handlinger til de ressursene som ligger skjult i det negative emosjonelle mønsteret. Behandlingen er en frekvensbehandling.

 

Blomstens livskraft og forvandlingsevne hentes ut vha naturlig alkymi

– solen overfører blomstens energi til vann. Impulsene fra blomstene virker direkte inn på menneskets emosjonelle, mentale og åndelige natur.